Energa Invest Sp. z o.o.

Biuro Projektowe Grupy Kapitałowej Energa

Spółka Grupy Kapitałowej Energa

Energa Invest – grunt to projektowanie

Energa Invest jest jedną z największych w Polsce firm projektowych w obszarze energetyki konwencjonalnej, wodnej, wiatrowej, fotowoltaicznej oraz źródeł kogeneracyjnych.

 

Zespół 200 specjalistów pracujących w siedzibie spółki w Gdańsku i 5 zamiejscowych biurach projektowych, realizuje aktualnie ponad 700 projektów z zakresu dystrybucji i źródeł wytwórczych, oraz pracuje nad innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku.

0lat
doświadczenia w inwestycjach
0-stu
wysokiej klasy specjalistów
0
projektów w realizacji
0oddziałów
w Polsce
Projekty elektroenergetyczne
Projektujemy nowoczesną, standaryzowaną i ekonomicznie racjonalną infrastrukturę energetyczną. Naszym znakiem rozpoznawczym jest połączenie efektywności energetycznej z troską o jakość i środowisko, świadcząc usługi:
 • projektowania linii napowietrznych i kablowych SN i WN,
 • projektowania stacji elektroenergetycznych SN i WN,
 • projektów pilotażowych w zakresie nowych rozwiązań WN i SN,
 • projektowania budowli hydrotechnicznych, w tym m.in. koncepcje, projekty budowlane, wykonawcze dla budowli i urządzeń wodnych,
 • opracowywania dokumentacji formalnej w zakresie sporządzania operatów wodnoprawnych i instrukcji gospodarowania wodą,
 • przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych,
 • przeprowadzania przeglądów okresowych budowli hydrotechnicznych,
 • inżyniera kontraktu wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla obiektów hydrotechnicznych oraz energetycznych (OZE)
 • opracowywania koncepcji i studiów wykonalności dla elektrowni fotowoltaicznych oraz elektrowni wiatrowych,
 • opracowywania dokumentacji projektowej dla elektrowni fotowoltaicznych oraz elektrowni wiatrowych w zakresie technicznym i formalno-prawnym,
 • analiz przestrzennych, akustycznych, możliwości lokalizacji farm wiatrowych,
 • opracowywania koncepcji i studiów wykonalności budowy wysokosprawnej kogeneracji,
 • opracowywania dokumentacji projektowej dla budowy wysokosprawnej kogeneracji w zakresie technicznym i formalno-prawnym,
Kariera

Zostań członkiem naszego zespołu

Praca w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę.
Atrakcyjne warunki finansowe i umowa o pracę
Rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Interesująca praca w stabilnej i rozwijającej się firmie
Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, karty Multisport, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka