Elektrownia wodna Rosnowo

Podpisanie protokołu przekazania dokumentacji projektowej w zakresie modernizacii części elektroenergetycznej MEW Rosnowo