Podpisanie kontraktu z Energa Operator

Podpisanie kontraktu na przygotowanie 8 projektów GPZ dla EOP.