Nowe kontrakty na projektowanie linii elektroenergetycznych

Podpisanie ponad 20 kontraktów na projektowanie linii elektroenergetycznych SN dla EOP (Toruń)