Przekazanie dokumentacji projektowej GPZ

Podpisanie protokołu przekazania dokumentacji projektowej w zakresie wymiany transformatora mocy 110/15kV w GPZ Nowe Miasto Lubawskie