Pakiet 6 odbiorów końcowych prac projektowych

(1) Podpisanie protokołu odbioru końcowego prac projektowych w zakresie modernizacji rozdzielni 110 kV stacji transformatorowej 110/15kV GPZ Koszalin Północ. (2) Podpisanie protokołu przekazania dokumentacji projektowej w zakresie wymiany transformatora mocy 110/15kV w GPZ Przysiek. (3) Podpisanie protokołu przekazania dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji potrzeb własnych nN w GPZ Wejherowo. (4) Podpisanie protokołu przekazania dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji potrzeb własnych nN w GPZ Pomorska. (5) Podpisanie protokołu przekazania dokumentacji projektowej w zakresie GPZ Cedry: modernizacja zabezpieczeń i obwodów wtórnych pola linii 110 kV „Pleniewo”. (5) Podpisanie protokołu przekazania dokumentacji projektowej w zakresie GPZ Pleniewo: modernizacja zabezpieczeń i obwodów wtórnych pól linii 110 kV „Błonia”, „Cedry”. (6) Podpisanie protokołu odbioru końcowego w zakresie wykonania dokumentaji projektowej dotryczącej modernizacj rozdzielni SN MEW Rutki.