Kolejne operaty wodnoprawne

Opracowanie dla EOP czterech operatów wodnoprawnych w zakresie przechodzenia linii elektroenergetycznych przez koryta wód.