Następny odbiór końcowy prac projektowych GPZ

Podpisanie protokołu odbioru końcowego prac projektowych w zakresie modernizacji GPZ Toruń Śródmieście.