Opracowanie operatów wodnoprawnych

Opracowanie  operatów wodnoprawnych elektrowni wodnych Gałąźna Mała i Strzegomino