Oceny stanu technicznego

Oceny stanu technicznego konstrukcji i instalacji elektrowni wodnych.