20 kontraktów na projektowanie linii elektroenergetycznych

W sierpniu zawarto 15 nowych kontraktów na projektowanie linii elektroenergetycznych SN oraz 5 nowych kontraktów na projektowanie linii elektroenergetycznych WN.