Wszczęcie postępowania nr EINV/183/2019/PN

w przedmiocie:

Świadczenie wysoko wyspecjalizowanych usług doradztwa prawnego dla Energa Invest Sp. z o.o. 

W imieniu zamawiającego Energa Invest Sp. z o.o. zapraszamy do składania ofert w postepowaniu na

świadczenie wysoko wyspecjalizowanych usług doradztwa prawnego.

Link do dokumentacji postępowania:

https://unas.energa.pl/cloud/s/TEPtZQjYTFWarcm