Zakończenie prac budowlanych w ramach modernizacji Elektrowni Wodnej Rościno

W okresie od sierpnia 2013 roku do listopada 2014 roku przebudowano istniejący od 1936 roku stopień Rościno. ENERGA Wytwarzanie SA, właściciel stopnia wodnego w Rościnie, powierzył realizację tego przedsięwzięcia spółce ENERGA Invest SA, działającej w ramach umowy na inwestorstwo zastępcze.

Podstawowym celem tego przedsięwzięcia była modernizacja elektrowni wodnej, która doprowadziła do uzyskania mocy 600 kW. Prace polegały na całkowitej rozbiórce starego i wybudowaniu nowego stopnia.

W czasie modernizacji małej elektrowni wodnej Rościno wykonano również nową przepławkę dla ryb typu Vertical-Slot umożliwiającą migrację ryb w górę rzeki Parsęty.

Konstrukcję przepławki wykonano w formie koryta żelbetonowego i częściowo przepustu ramowego żelbetonowego (przy bramach budynku elektrowni). Poniżej przepustu przepławka wykonana jest w formie koryta żelbetonowego umieszczonego w obudowie ze ścianek szczelnych stalowych zwieńczonych żelbetonowym oczepem. Wylot przepławki (wejście dla ryb) znajduje się w powiększonej niecce wypadkowej elektrowni wodnej. Łączna długość przepławki wynosi 104 m, a szerokość koryta wynosi 1,90 m. Średnio co 3,25 m w korycie przepławki znajdują się komory utworzone przez pionowe przegrody o wysokości 1,40 m i szerokości 1,12 m, wykonane z bali z drewna liściastego. Taka konstrukcja sprawia, że całkowita różnica poziomów wody podzielona jest na mniejsze stopnie, których pokonanie leży już w zasięgu możliwości ryb określonych gatunków. W drugiej komorze przepławki zamontowano urządzenia do monitoringu migracji ryb.