Oddanie do eksploatacji Farmy Wiatrowej Myślino

W ramach zawartej pomiędzy spółkami ENERGA Invest SA i BREVA Sp. z o.o. umowy na zastępstwo inwestycyjne ENERGA Invest SA wybudowała i uruchomiła  Farmę Wiatrową Myślino zlokalizowaną  w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kołobrzeskim, w gminie Gościno,.

Jest to obiekt składający się z zespołu 10 turbin wiatrowych firmy Gamesa G97 o mocy 2,00 MW każda oraz stacji transformatorowej SN/110 kV (GPZ FW Myślino). Wysokość wieży turbiny wynosi 100 m, średnica wirnika ma 97 m, natomiast wysokość całej konstrukcji wynosi 148,5 m.

Turbiny połączone są ze sobą i stacją transformatorową SN/110 kV doziemnymi kablami SN-20 kV wraz z traktem światłowodowym.

Pomiędzy zaprojektowaną stacją transformatorową SN/110 kV (GPZ Farmy Wiatrowej Myślino) a istniejącym GPZ Gościno wykonano doziemną linię kablową WN-110 kV wraz z linią światłowodową.

Wszystkie zastosowane urządzenia są nowe, a ich stan techniczny spełnia wszelkie stosowane normy i wymagania. Rozwiązania techniczne i urządzenia zapewniają nowoczesność nowemu obiektowi, jego wysoką sprawność energetyczną, niezawodność, wysoką dyspozycyjność oraz pełną zgodność z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska. Technologia spełnia wymagania BAT-Best Available Technique.