Remit

REMIT

Art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (Dz. U. UE.L.2011.326.1) („rozporządzenie REMIT”)

Obecnie brak komunikatów wymaganych rozporządzeniem REMIT

Zarząd Spółki ENERGA Invest SA w dniu 23 marca 2017 roku podjął uchwałę nr 6/1057/ENERGA INV/2017 w sprawie przyjęcia planu połączenia spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.PLAN

PLAN POŁĄCZENIA_ENSAPGK 1 SP. Z O.O. ENERGA INVEST SA.

Uchwała UZ_6_1057_2017.03.23