Elektrownia wodna w Braniewie

Podpisanie protokołu odbioru końcowego zrealizowanych prac projektowych modernizacji części elektro-energetycznej EW Braniewo