Projekt Wisła

Wizytacja terenowa lokalizacji przyszłego miejsca budowy II stopnia wodnego – zorganizowana przez RZGW w Bydgoszczy. Jej uczestnikami byli przedstawiciele władz samorządowych, mieszkańcy oraz eksperci ze środowisk akademickich i specjaliści w zakresie ochrony środowiska i hydrotechniki. Wizytacja była jednym z elementów prowadzonej przez RDOŚ procedury w sprawie Raportu o oddziaływaniu na środowisko.