Regulamin organizacyjny

Przyjęcie Regulaminu Organizacyjnego EI. Ustanowienie nowej struktury obejmującej: Biuro Zarządu i Organizacji, Biuro Planowania Inwestycji, Biuro Realizacji Inwestycji. Przyjęcie nowego regulaminu poprzedziło październikowe połączenie PGK 1 z Energą Invest.