Porozumienie z Zarządem Portu Morskiego Gdańsk

Przygotowanie porozumienia o współpracy w zakresie założeń do opracowania przyszłego studium wykonalności drogi wodnej E40 i E70 oraz odcinka rzeki Buk Warszawa-granica państwa z Białorusią z Zarządem Portu Morskiego Gdańsk