Umowa ramowa z Energą Operator

Podpisanie umowy ramowej z EOP. Przewiduje ona realizację zadań w zakresie budowy, przebudowy i rozbudowy sieci w celu przyłączenia nowych odbiorców.  Umowa obejmuje zlecenia: opracowania koncepcji technicznych i studiów wykonalności, wykonywania dokumentacji projektowej, opracowania programów funkcjonalno-użytkowych dla linii napowietrznych i kablowych oraz stacji elektroenergetycznych i pozyskiwanie tytułów prawnych do korzystania z nieruchomości.