Projekt Wisła

Złożenie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Raportu o oddziaływaniu na środowisko „Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka”. Wielotomowy raport staje się podstawą analiz w zakresie wydania decyzji o warunkach środowiskowych inwestycji budowy stopnia na Wiśle w Siarzewie.