Główny Punkt Zasilający Niechodzin dla Energi Operator

Podpisanie protokołu odbioru końcowego projektu zrealizowanego na rzecz Energi Operator. GPZ Niechodzin znacząco poprawi funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego w rejonie ciechanowskim.