Nowe założenia Projektu Wisła

Opracowanie nowych założeń brzegowych dla Projektu Wisła oraz zainicjowanie prac nad rekonstrukcją jego budżetu i harmonogramu.