Nowe kierunki działania EI

Zainicjowanie prac nad zmianą kierunków i profilu działalności biznesowej Energi Invest we współpracy z Zarządem Grupy Energa, których celem jest poszerzanie kompetencji projektowych EI i wypracowanie optymalnego modelu synergii spółek Grupy. Rozpoczęcie rozmów z Energą Operator w zakresie rynku projektowego wysokich napięć oraz praktyczną organizacją prac EI na rzecz EOP.