Farma wiatrowa Parsówek

Przeglądy okresowe na farmie wiatrowej Parsówek w ramach eksploatacji obiektu. Zakres przeglądów obejmował stacje GPO oraz linię napowietrzną 110 KV.