Farma fotowoltaiczna Przykona

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy fotowoltaicznej w sąsiedztwie farmy wiatrowej Przykona. Podjęta decyzja umożliwia przygotowanie projektu inwestycji oraz wystąpienie o warunki przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci.