Elektrownia szczytowo-pompowa Żydowo

Realizacja zadań inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie podłączenia elektrowni szczytowo-pompowej Żydowo do nowej rozdzielni 110 kV.