Farma wiatrowa Parsówek

Podpisanie porozumienia pomiędzy Energą Invest a Energą Wytwarzanie. EW staje się właścicielem farmy wiatrowej Parsówek. Farma wiatrowa Parsówek obejmuje 13 turbin o łącznej mocy 26 MW. Inwestycję o wartości 93,4 mln zł spółka Energa Invest zrealizowała ze środków własnych. Cały proces inwestycyjny przeprowadziła samodzielnie od dnia rozpoczęcia inwestycji do jej zakończenia, uzyskując pozwolenia na budowę, realizując inwestycję wraz z infrastrukturą towarzyszącą, kończąc na pozwoleniu na użytkowanie i oddaniu farmy wiatrowej do eksploatacji.