Projekt Wisła

Ogłoszenie pozytywnej decyzji RDOŚ w sprawie „Budowy stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka”. Pozytywna decyzja środowiskowa z rygorem natychmiastowej wykonalności umożliwia drogę do rozpoczęcia prac projektowych.