Programy funkcjonalno–użytkowe głównych punktów zasilających dla Energi Operator

Programy funkcjonalno-użytkowe dla GPZ: Rypin, Lipno, Piotrków Kujawski, Radziejów. Programy są podstawą do uszczegółowienia wymagań technicznych, wskazują na obowiązki wykonawcy inwestycji oraz określają warunki odbiorów GPZ w przyszłości.