Aktualności

REMIT

Art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (Dz. U. UE.L.2011.326.1) („rozporządzenie REMIT”)

Obecnie brak komunikatów wymaganych rozporządzeniem REMIT