Kontakt

Dane kontaktowe:

ENERGA Invest Sp. z o.o.
Olivia Business Centre – Olivia Tower
al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk
E-mail: invest@energa.pl
Telefon: +48 58 527 99 01
Faks: +48 58 527 99 00

Dane rejestrowe:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

ENERGA Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
KRS 0000538935
NIP 584-27-39-381
REGON 360564590
Kapitał zakładowy 47 356 000,00 zł