Kontakt

Dane kontaktowe:

ENERGA Invest SA
Olivia Business Centre – Olivia Tower
al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk
E-mail: invest@energa.pl
Telefon: +48 58 527 99 01
Faks: +48 58 527 99 00

Dane rejestrowe:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, KRS 0000047874
NIP: 957-072-77-61
Regon 191668110
Kapitał zakładowy/wpłacony 15 211 300,00 zł