Działalność firmy

ENERGA Invest SA jest spółką należącą do Segmentu Wytwarzanie wchodzącego w skład Grupy Kapitałowej ENERGA.

Pełniąc rolę inwestora zastępczego oraz inżyniera kontraktu Spółka odpowiada za przygotowanie i prowadzenie inwestycji w obszarach energetyki konwencjonalnej, wodnej, wiatrowej, fotowoltaicznej oraz źródeł kogeneracyjnych. W ramach prowadzonych inwestycji odpowiada m.in. za:

 • opracowanie Studium Wykonalności
 • pozyskiwanie decyzji planistycznych
 • uzyskanie prawa do terenu
 • uzyskanie decyzji środowiskowej
 • przygotowanie terenu budowy
 • pomiary wietrzności
 • analizy produktywności
 • analizy przestrzenne
 • opracowanie Projektu Budowlanego oraz uzyskanie Decyzji o Pozwoleniu na Budowę
 • nadzór budowlany
 • wybór wykonawców
 • zawieranie umów przyłączeniowych
 • włączenie do eksploatacji