Zespół

Rozwijający się Zespół to dzisiaj kilkadziesiąt pracowników i współpracowników, głównie z kompetencjami technicznymi z zakresu elektroenergetyki, budownictwa i hydrotechniki, a także projektantów, specjalistów do uzgodnień  w obszarze pozyskiwania i użytkowania gruntów, wsparcia projektowego, ochrony środowiska i urbanistyki.

Biuro Planowania

Janusz Szpadzik
Dyrektor Biura Planowania

Wojciech Komolibio
Z-ca Dyrektora Biura Planowania

Magdalena Więckowska
Kierownik Działu Sprzedaży

Anna Markowska
Kierownik Działu Dokumentacji i Kontroli

Biuro Projektów Elektroenergetycznych

Szymon Wojnicki
Dyrektor Biura Projektów Elektroenergetycznych

Marek Domozych
Z-ca Dyrektora Biura Projektów Elektroenergetycznych

Paweł Szwarczewski
Kierownik Działu Linii Elektroenergetycznych

Bartosz Madajewski
Kierownik Działu Stacji Elektroenergetycznych

Dariusz Pawłowski
Kierownik Działu Jednostek Wytwórczych

Łukasz Mroczek
Kierownik Działu Terenowego

 

Biuro Projektów Hydrotechnicznych

Jan Haftka
Dyrektor Biura Projektów Hydrotechnicznych

Biuro Uzgodnień

Dyrektor Biura Uzgodnień

Biuro Finansów i Kadr 

Arkadiusz Bakierzyński
Dyrektor Biura Finansów i Kadr

Biuro Zarządu

Iwona Drawska
Dyrektor Biura Zarządu

Tomasz Łebek
Z-ca Dyrektora Biura Zarządu