Zespół

Rozwijający się Zespół to dzisiaj kilkadziesiąt pracowników i współpracowników, głównie z kompetencjami technicznymi z zakresu elektroenergetyki, budownictwa i hydrotechniki, a także projektantów, specjalistów do uzgodnień  w obszarze pozyskiwania i użytkowania gruntów, wsparcia projektowego, ochrony środowiska i urbanistyki.

 

Biuro Planowania Inwestycji

Janusz Szpadzik
Dyrektor Biura Planowania Inwestycji

Wojciech Komolibio
Z-ca Dyrektora Biura Planowania Inwestycji

Magdalena Więckowska
Kierownik Działu Sprzedaży Usług

Katarzyna Bukowska
p.o. Kierownika Działu Przygotowania Projektów

Biuro Realizacji Inwestycji

Szymon Wojnicki
Dyrektor Biura Realizacji Inwestycji

Marek Domozych
Z-ca Dyrektora Biura Realizacji Inwestycji

Paweł Szwarczewski
Kierownik Działu Linii Elektroenergetycznych

Bartosz Madajewski
Kierownik Działu Stacji Elektroenergetycznych

Dariusz Pawłowski
Kierownik Działu Źródeł Wytwórczych

 

Biuro Zarządu i Finansów

Arkadiusz Bakierzyński
Dyrektor Biura Zarządu i Finansów

Mariusz Kosel
Z-ca Dyrektora Biura Zarządu i Finansów

Iwona Drawska
Kierownik Działu Obsługi Zarządu i Organizacji