Galeria

Zdjęcia przedstawiają zrealizowane projekty jak również aktualnie prowadzone inwestycje.

Farma Fotowoltaiczna Delta
Elektrownia Wodna Rościno
Farma Wiatrowa Myślino
Budowa Instalacji Odazotowania Spalin w Elektrowni Ostrołęka B
Zaprojektowanie i budowa źródła ciepła w Elektrowni Ostrołęka B