Farmy wiatrowe

ENERGA Invest SA została Inwestorem Zastępczym dla spółki Breva sp. z o. o dla realizacji Projektu FW Myślino. Celem projektu było wybudowanie i uruchomienie farmy wiatrowej o mocy 20 MW na nieruchomości położonej w miejscowości Myślino w woj. zachodniopomorskim.

Farma Wiatrowa Myślino została uruchomiona w styczniu 2015.

Farmy wiatrowe to elektrownie wytwarzająca energię elektryczną przy pomocy generatorów (turbin wiatrowych) napędzanych siłą wiatru. Energia elektryczna uzyskana z siły wiatru jest uznawana za ekologicznie czystą, gdyż, pomijając nakłady energetyczne związane z wybudowaniem takiej elektrowni, wytworzenie energii nie pociąga za sobą spalania żadnego paliwa. W 2013 roku elektrownie wiatrowe dostarczyły 628 TWh, czyli 2,7% światowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Sumaryczna moc elektrowni wiatrowych w Polsce na koniec 2013 roku wynosiła 3,5 GW.

  • Lokalizacja: miejscowość Myślino (54°01′44″N,15°41′46″E),  gm. Gościno, woj. zachodniopomorskie, działki nr 1/3, 1/4, 6, 7, 22/1
  • Moc zainstalowana : 20 MW
  • Ilość turbin wiatrowych: 10 szt.
  • Typ turbiny: GAMESA G97
  • Moc znamionowa turbiny: 2.0 MW
  • Współczynnik wykorzystania mocy dla farmy: 30% (P75)
  • Czas pracy: 2 630 h/rok
  • Produkcja energii elektrycznej brutto: 52,6 GWh/rok