Inżynier Kontraktu

  1. Redukcja Nox w kotle OP-650 nr 1, 2 i 3 w Elektrowni Ostrołęka B

  2. Budowa Instalacji Odazotowania Spalin II w Elektrowni Ostrołęka B

  3. Racjonalizacja gospodarki zasobami w Elektrowni Ostrołęka B (wymiana stopnia NP turbiny 13K200)

  4. Modernizacja turbozespołów nr 1, 2, 3 i urządzeń pomocniczych (wymiana stopni WP turbin 13K200)

  5. Modernizacja elektrofiltrów kotłów nr 1, 2, 3 w Elektrowni Ostrołęka B

  6. Remont kotła OP-650 nr 1, 2 . 3 wraz z urządzeniami pomiarowymi

  7. Modernizacja rozdzielni 0,4kV K-2A, K-2B

  8. Zaprojektowanie i budowa źródła ciepła w Elektrownia Ostrołęka B

  9. Projekt „Farma fotowoltaiczna Czernikowo”

  10. Budowa instalacji – układ kogeneracyjny ORC – Ciepłownia Żychlin