Wykonawstwo

WYKONAWSTWO – PROJEKTY WŁASNE

  1. Przygotowania inwestycji w zakresie uzyskania ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Projektu budowa zapory i elektrowni wodnej na Wiśle poniżej Włocławka.
  2. Projekt „Farma wiatrowa Przykona”
  3. Projekt „Farma wiatrowa Parsówek”
  4. Projekt „Farma wiatrowa Drzewiany”