Energetyka konwencjonalna

W ramach zawartych umów na zastępstwo inwestycyjne z  Elektrownią CCGT Grudziądz Sp. z o.o. oraz Elektrownią CCGT Gdańsk Sp. z o.o. Spółka przygotowuje i realizuje projekty polegające na przygotowaniu i budowie elektrowni gazowo-parowych zlokalizowanych w Grudziądzu i Gdańsku.

 

W zakresie umowy na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu ENERGA Invest SA realizuje dla spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA projekty dotyczące: Redukcji NOx w kotłach OP-650 nr 1, 2 i 3 w Elektrowni Ostrołęka B, Modernizacji elektrofiltrów na blokach nr 1, 2, 3 w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, Racjonalizacji gospodarki zasobami w Elektrowni Ostrołęka B, Remontu kotła OP-650 nr 1, 2, 3 wraz z urządzeniami pomocniczymi, Modernizacji części WP i SP turbin 13K200 turbozespołów nr 1, 2 i 3, Modernizacja rozdzielni 0,4kV K-2A, K-2B