Działalność Firmy

ENERGA Invest SA jest spółką wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej ENERGA. Pełni rolę inwestora zastępczego jak również inżyniera kontraktu. Odpowiada za przygotowanie i prowadzenie inwestycji w obszarach energetyki konwencjonalnej, wodnej, wiatrowej, fotowoltaicznej oraz źródeł kogeneracyjnych.

Władze
Prezes Zarządu
Marek Konieczny
Wiceprezes Zarządu
Michał Wawryn
Wiceprezes Zarządu
Maria Stępniewska
Rada Nadzorcza
Michał Sebastian Bańka
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Małgorzata Fechner-Puternicka
Zastępca Przewodniczacego Rady Nadzorczej
Michał Stróżyk
Sekretarz Rady Nadzorczej
Stanisław Jurek
Członek Rady Nadzorczej
Patryk Felmet
Członek Rady Nadzorczej
Galeria