Działalność Firmy

ENERGA Invest SA jest spółką należącą do Segmentu Wytwarzanie wchodzącego w skład Grupy Kapitałowej ENERGA. Pełniąc rolę inwestora zastępczego oraz inżyniera kontraktu odpowiada za przygotowanie i prowadzenie inwestycji w obszarach energetyki konwencjonalnej, wodnej, wiatrowej, fotowoltaicznej oraz źródeł kogeneracyjnych.

Władze
Prezes Zarządu
Marek Konieczny
Wiceprezes Zarządu
Michał Wawryn
Rada Nadzorcza
Michał Sebastian Bańka
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Małgorzata Fechner-Puternicka
Zastępca Przewodniczacego Rady Nadzorczej
Michał Stróżyk
Sekretarz Rady Nadzorczej
Stanisław Jurek
Członek Rady Nadzorczej
Patryk Felmet
Członek Rady Nadzorczej
Galeria