Działalność Firmy

ENERGA Invest Sp. z o.o. jest spółką wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej ENERGA. Pełni rolę inwestora zastępczego jak również inżyniera kontraktu.

Władze
Prezes Zarządu
Marek Konieczny
Wiceprezes Zarządu
Michał Wawryn
Wiceprezes Zarządu
Maria Stępniewska
Rada Nadzorcza
Michał Meger
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Danuta Sikora
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Arkadiusz Ochocki
Sekretarz Rady Nadzorczej
Ewa Weyssenhoff
Członek Rady Nadzorczej
Jacek Śmiech
Członek Rady Nadzorczej
Katarzyna Reszczyńska
Członek Rady Nadzorczej