Działalność Firmy

ENERGA Invest SA jest spółką wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej ENERGA. Pełni rolę inwestora zastępczego jak również inżyniera kontraktu. Odpowiada za przygotowanie i prowadzenie inwestycji w obszarach energetyki konwencjonalnej, wodnej, wiatrowej, fotowoltaicznej oraz źródeł kogeneracyjnych.

Władze
Prezes Zarządu
Marek Konieczny
Wiceprezes Zarządu
Michał Wawryn
Wiceprezes Zarządu
Maria Stępniewska
Rada Nadzorcza
Małgorzata Fechner-Puternicka
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Maciej Paluch
Zastępca Przewodniczacego Rady Nadzorczej
Andrzej Mazurek
Sekretarz Rady Nadzorczej
Stanisław Jurek
Członek Rady Nadzorczej
Marzena Kornacka
Członek Rady Nadzorczej
Galeria