Władze

 

Marek Konieczny – Prezes Zarządu 

Michał Wawryn – Wiceprezes Zarządu

 

 

 

Rada Nadzorcza

Michał Sebastian Bańka – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Małgorzata Fechner-Puternicka  – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Michał Stróżyk – Sekretarz Rady Nadzorczej

Stanisław Jurek – Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Kierozalski – Członek Rady Nadzorczej