Władze

Marek Konieczny – Prezes Zarządu 

Maria Stępniewska – Wiceprezes Zarządu

Michał Wawryn – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Michał Sebastian Bańka – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Małgorzata Fechner-Puternicka  – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Michał Stróżyk – Sekretarz Rady Nadzorczej

Stanisław Jurek – Członek Rady Nadzorczej

Patryk Felmet – Członek Rady Nadzorczej