Władze

Marek Konieczny – Prezes Zarządu 

Maria Stępniewska – Wiceprezes Zarządu

Michał Wawryn – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Małgorzata Fechner-Puternicka – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Maciej Paluch  – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Andrzej Mazurek – Sekretarz Rady Nadzorczej

Marzena Kornacaka – Członek Rady Nadzorczej

Stanisław Jurek – Członek Rady Nadzorczej

Arkadiusz Ochocki – Członek Rady Nadzorczej