Władze

Marek Konieczny – Prezes Zarządu 

Maria Stępniewska – Wiceprezes Zarządu

Michał Wawryn – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Michał Meger – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Danuta Sikora – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Arkadiusz Ochocki – Sekretarz Rady Nadzorczej

 Ewa Weyssenhoff – Członek Rady Nadzorczej

Jacek Śmiech – Członek Rady Nadzorczej

Katarzyna Reszczyńska – Członek Rady Nadzorczej