Energa stawia innowacyjne słupy wysokiego napięcia

Energa Operator Oddział Płock finalizuje budowę linii napowietrzno – kablowej 110 kV zlokalizowanej w województwie łódzkim, w gminach Łęczyca i Daszyna. Przy realizacji inwestycji wykorzystano autorskie projekty konstrukcji słupowych stworzone przez Energę Invest w ramach projektu Pylon. Zastosowane w nim rozwiązania pozwalają m.in. na zmniejszenie liczby słupów na terenach prywatnych czy cennych obszarach przyrodniczych. 

Energa Invest była odpowiedzialna za opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, a Energa Operator Wykonawstwo Elektroenergetyczne za wykonanie robót budowlanych. Zastosowanie konstrukcji wsporczych w oparciu o własną myśl inżynierską, otwiera nowy rozdział w realizacji inwestycji w obszarze sieci dystrybucyjnej.  czytaj więcej