Staż wakacyjny „Energa Invest – Twoja szansa na miejsce w energetyce…

Z początkiem czerwca 2020 r. Energa Invest uruchamia Program stażu wakacyjnego „Energa Invest – Twoja szansa na miejsce w energetyce…”. Celem naszego programu jest budowanie zaplecza kadrowego dla polskiego sektora energetycznego poprzez pozyskanie najlepszych studentów wyższych uczelni zainteresowanych pracą w branży energetycznej.

 

Stażyści odbywający staż w naszej Spółce będą mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy w jednej z największych w Polsce firm projektowych w obszarze linii elektroenergetycznych wszystkich napięć, stacji GPZ oraz jednostek wytwórczych w zakresie energetyki konwencjonalnej, wodnej, wiatrowej, fotowoltaicznej i źródeł kogeneracyjnych. Każdemu kandydatowi oferujemy indywidualny plan stażu dopasowany do kierunku studiów i posiadanych predyspozycji.

 

W ramach programu nasi stażyści będą mieli do wyboru dwie ścieżki stażowe przeznaczone dla młodych inżynierów, jak również specjalistów w zakresie administracji lub prawa. Stażyści będą odbywać staż w wybranym dziale przez 4 miesiące, który zakończy się testem końcowym.

 

Jeśli spełniasz wymagania i chcesz podjąć się wyzwania współpracy z nami, zapraszamy na Staż wakacyjny 2021. Prześlij swoje CV na adres: invest.rekrutacje@energa.pl z dopiskiem „STAŻ/2021”.

 

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją przedstawiającą szczegóły Programu.