Informacja z otwarcia ofert dot. Farmy Wiatrowej Czaplinek

W załączonym pliku znajduje się informacja z otwarcia ofert na dostawę, montaż i rozruch siłowni wiatrowych wraz z wykonaniem fundamentów, na których posadowione będą siłownie w ramach projektu Farma Wiatrowa Czaplinek o łącznej mocy zainstalowanej do 15 MW wraz z usługą serwisu.