Innowacyjny projekt Energi Invest otrzymał dofinansowanie

Z przyjemnością informujemy, że złożony przez Energa Invest do konkursu projekt „Nowatorskie konstrukcje specjalnego przeznaczenia jedno i dwutorowych słupów dla linii wysokich napięć wraz z układem łączności zasilanych bezpośrednio z linii wysokiego napięcia” otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Pomysł na projekt powstał, przy znacznej współpracy z Energa OPERATOR. Jest też, odpowiedzią na potrzeby artykułowane przez Departamentem Telekomunikacji EOP. Partnerem naukowym projektu jest Politechnika Gdańska.
W ramach projektu  zakłada się instalację anten oraz układu zasilania dla systemów łączności (np. TETRA) na obiektach typowo służących dystrybucji energii elektrycznej tj. słupach linii Wysokiego Napięcia. Rozwiązanie to, pozwoli na wykorzystanie tych linii do zainstalowania na nich systemów łączności, a tym samym pokrycia systemem łączności  terenów obecnie nieobjętych zasięgiem z przyczyn technicznych, technologicznych czy lokalizacyjnych.
Kolejnym elementem nowatorskim  projektu jest zastosowanie poprzeczników izolatorowych zamiast typowego rozwiązania w postaci konstrukcji stalowej.
Szacowane korzyści z takiego rozwiązania to między innymi:
• zmniejszenie obszaru zajętego przez linię napowietrzną 110 kV – poprzez zmniejszenie pasa technologicznego;
• ograniczenie czasu budowy nowych linii elektroenergetycznych (łatwiejszy montaż);
• minimalizacja kosztów budowy nowych linii  (zmniejszenie wagi słupa).

Projekt odpowiada na potrzeby zgłaszane przez rynek w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, stosowania systemów łączności,  jak i eliminacji możliwości blackoutów.

Jest to kolejny innowacyjny projekt Energa Invest wprowadzający na krajowy rynek nowatorskie rozwiązania dla konstrukcji stalowych linii WN