Konsultacje społeczne „Koncepcji wielowariantowej przebudowy węzła wodnego na Kanale Jamneńskim”

W imieniu PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie zapraszamy na konsultacje społeczne dotyczące wariantów koncepcyjnych przebudowy węzła wodnego na Kanale Jamneńskim opracowanych przez Energa Invest Sp. z o.o., których realizacja pozwoli na załagodzenie lub rozwiązanie problemów związanych z obecnym funkcjonowaniem węzła wodnego na Kanale Jamneńskim. Projektanci Energa Invest zaproponowali wariant naprawczy oraz trzy docelowe warianty przebudowy urządzeń i budowli Kanału Jamneńskiego, które zostaną szczegółowo zaprezentowane na spotkaniach organizowanych w ramach konsultacji społecznych.

 

Spotkania konsultacyjne odbędą się w dniach:

 

3 grudnia 2019 r. (wtorek) w sali nr 190 na I piętrze Delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, ul. Władysława Andersa 34

oraz

7 grudnia 2019 r. (sobota) w sali konferencyjnej ROYAL PARK Hotel & Spa w Mielnie, ul. Wakacyjna 6

 

Spotkania mają charakter otwarty, co oznacza że może w nich uczestniczyć każdy zainteresowany. Oba spotkania będą miały taki sam przebieg i zostaną na nich przedstawione te same informacje nt. rozwiązań koncepcyjnych.

Wcześniejsza rejestracja jest nieobowiązkowa, jednak w celu ułatwienia organizacji spotkania prosimy o zgłoszenie udziału poprzez wysyłanie na adres e-mail:  jamno@energa.pl  wiadomości zawierającej: Imię i Nazwisko, nazwę reprezentowanej instytucji (opcjonalnie), stanowisko (opcjonalnie), adres e-mail lub adres korespondencyjny (opcjonalne, jednak niezbędne do indywidualnego poinformowania o wyniku konsultacji).  W tytule wiadomości prosimy wpisać, w którym spotkaniu chcą Państwo uczestniczyć: „Konsultacje Koszalin” lub „Konsultacje Mielno” (informacja RODO zostania wysłana zwrotnie w  odpowiedzi na nadesłaną wiadomość).

 

Program spotkań konsultacyjnych:

 

10:00 – 10:50  Obowiązkowa rejestracja uczestników
11:00 – 11:10  Otwarcie spotkania
11:10 – 11:20  Sposób zgłaszania uwag i rozstrzygnięcia konsultacji
11:20 – 11:30  Zakres prac koncepcyjnych
11:30 – 11:50  Wariant naprawczy
11:50 – 12:10  Wariant 1
12:10 – 12:30  Wariant 2
12:30 – 12:50  Wariant 3
12:50 – 13:10  Przerwa kawowa
13:10 – 14:40  Dyskusja z udziałem projektantów Energa Invest oraz ekspertów:

dr hab. Roman Cieśliński prof. UG (Kierownik Katedry Hydrologii)

dr hab. Krystian Obolewski prof. UKW (Kierownik Katedry Hydrobiologii)

dr inż. Piotr Szmytkiewicz (Z-ca Dyrektora Instytutu Budownictwa Wodnego PAN)

14:40 – 15:00  Podsumowanie i zakończenie spotkania

 

Podczas każdego ze spotkań przedstawione zostaną szczegóły trzech przygotowanych wariantów koncepcji przebudowy węzła wodnego na Kanale Jamneńskim oraz założenia wariantu naprawczego, przygotowanego w lipcu br. z przeznaczeniem do jego szybkiej realizacji, dla którego obecnie przygotowywany jest projekt budowlany.

Podczas dyskusji przewidzianej w czasie spotkań będą Państwo mieli możliwość zadawania pytań dotyczących zaproponowanych wariantów, zarówno projektantom Energa Invest jak i obecnym na spotkaniu ekspertom. Każdy z uczestników spotkania, na jego zakończenie, będzie mieć możliwość oddania głosu na wybrany przez niego wariant oraz zgłoszenia uwag lub wniosków na rozdawanych podczas spotkań formularzach.

Wyniki głosowania oraz zebrane uwagi i wnioski zostaną przekazane PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie, a po zakończonych konsultacjach i wyborze wariantu ostatecznego informacja o wybranym rozwiązaniu zostanie zamieszczona na stronie internetowej  www.szczecin.wody.gov.pl  oraz   www.energainvest.pl  w zakładce: Aktualności.

 

W przedmiotowej koncepcji przebudowy węzła wodnego skupiono się na możliwości usunięcia lub przynajmniej znaczącego załagodzenia następujących problemów związanych z jego obecnym funkcjonowaniu:

– brak skutecznej i w pełni kontrolowanej regulacji stanów wody w jeziorze Jamno przy niskich i wysokich stanach ekstremalnych,

– wrota sztormowe, jako regulator przepływów: swobodnie obracające się skrzydła wrót zamykają się już przy stosunkowo niewielkim napływie wody od morza,

– przywrócenie możliwości wymiany wody morskiej i wody z jeziora,

– przywrócenie możliwości migracji organizmów dwuśrodowiskowych między jeziorem a morzem,

– ograniczenie zarzucania wylotu Kanału rumowiskiem morskim i abrazji skarpy mierzei wschodniej,

– przywrócenie możliwości nawigacji między jeziorem a morzem.

 

Poniżej przedstawiamy ogólne założenia wariantów przebudowy zaproponowanych w „Koncepcji wielowariantowej przebudowy węzła wodnego na Kanale Jamneńskim”, które szczegółowo zostaną omówione podczas spotkań konsultacyjnych.

 

Wariant naprawczy, przewiduje:

– trwałe otwarcie skrzydeł wrót sztormowych,

– podzielenie czteroprzęsłowej konstrukcji na dwie części,

– w części zachodniej wykonanie komorowej przepławki dla ryb, umożliwiającej migrację ryb w obu kierunkach niezależnie od stanu wody w jeziorze i w morzu,

– w części wschodniej sekcji wstawienie zasuw płaskich dwudzielnych, umożliwiających sterowanie poziomami wody w jeziorze,

– zasuwy w pełni sterowalne z możliwością podnoszenia obu części w górę, co umożliwi przepływ wody i organizmów wodnych pod otwartą zasuwą przy dnie kanału, zarówno w kierunku morza jak i jeziora.

 

Wariant nr 1, przewiduje:

– przebudowę konstrukcji istniejących wrót sztormowych,

– wykorzystanie zabudowy wykonanej w wariancie naprawczym do budowy śluzy żeglownej i przepławki szczelinowej dla ryb,

– montaż zautomatyzowanego systemu obsługi zasuw wykonanych w wariancie naprawczym,

– na wschodnim brzegu kanału wykonanie przepompowni do okresowej regulacji poziomu wód,

– w strefie brzegowej morza modernizację istniejących opasek brzegowych,

– na wylocie kanału do morza budowę kierownic z palisad drewnianych.

 

Wariant nr 2, przewiduje:

– budowę zewnętrznego portu morskiego wraz z infrastrukturą,

– portu wewnętrznego wraz z infrastrukturą,

– śluzy jednokomorowej wraz z przepławką dla ryb typu szczelinowego,

– kanału żeglownego prowadzącego bezpośrednio do jeziora,

– w strefie brzegowej morza modernizację istniejących opasek brzegowych,

– budowę mostu obrotowego w ciągu istniejącej drogi powiatowej.

 

Wariant nr 3, przewiduje:

– budowę zewnętrznego portu pełnomorskiego wraz z infrastrukturą,

– śluzy jednokomorowej wraz z przepławką dla ryb typu szczelinowego,

– kanału żeglownego prowadzącego bezpośrednio do jeziora z awanportem,

– w strefie brzegowej morza modernizację istniejących opasek brzegowych,

– budowę mostu obrotowego w ciągu istniejącej drogi powiatowej.

Warianty koncepcji wielowariantowej przebudowy węzła wodnego na Kanale Jamneńskim: