Zakończono konsultacje społeczne wariantów przebudowy węzła wodnego na Kanale Jamneńskim

Energa Invest i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie zakończyły spotkania konsultacyjne  ws. przebudowy węzła wodnego na Kanale Jamneńskim. Celem spotkań konsultacyjnych było przekazanie wszystkim zainteresowanym szczegółowych informacji na temat zaproponowanych wariantów przebudowy węzła wodnego, oraz przeprowadzenie dyskusji i zebranie uwag wszystkich zebranych.

W spotkaniach, które odbyły się 3 grudnia 2019 roku w Koszalinie oraz 7 grudnia 2019 roku w Mielnie, oprócz przedstawicieli Energi Invest, Wód Polskich i zaproszonych do współpracy ekspertów uczestniczyło m.in. środowisko naukowe, żeglarskie, wędkarskie, ekolodzy oraz lokalna społeczność i administracja.

– Dziękuję Wodom Polskim za zaufanie. Naszym zadaniem było przygotowanie wariantów Koncepcji przebudowy a następnie przeprowadzenie spotkań w ramach konsultacji społecznych. Informacje o wskazanym przez uczestników konsultacji wariancie oraz zgłoszone podczas spotkań uwagi i wnioski przekażemy Wodom Polskim, które z uwzględnieniem wyników konsultacji wybiorą wariant przeznaczony do realizacji – powiedział Jan Haftka, Dyrektor Biura Projektów Hydrotechnicznych i OZE, Energa Invest.

Podczas dyskusji każdy z uczestników spotkania miał możliwość zadawania pytań dotyczących zaproponowanych wariantów rozwiązań, oraz oddania głosu na wybrany przez siebie wariant i zgłoszenia uwag na rozdawanych podczas spotkania formularzach.

Po wyborze przez Zamawiającego wariantu przeznaczonego do realizacji, informacja o nim zostanie zamieszczona m.in. na stronach internetowych Energi Invest oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.