O firmie

Energa Invest powstała pod koniec 2008 roku głównie jako spółka celowa dla realizacji projektów budowy elektrowni systemowych.

 

Już po kilku latach, ze spółki dedykowanej dla określonych projektów stała się podmiotem świadczącym różnorodne, często innowacyjne usługi projektowe z obszaru energetyki konwencjonalnej, wodnej, wiatrowej, fotowoltaicznej oraz źródeł kogeneracyjnych. Dynamiczny rozwój spółki datowany jest na początek 2017 roku, kiedy to firma rozpoczęła ścisłą współpracę z Energa Operator świadcząc usługi w zakresie projektów elektroenergetycznych.

 

Wiodący strumień realizacji zadań Energi Investu to m.in. obszary: projektowania linii napowietrznych i kablowych SN i WN, stacji elektroenergetycznych, budowli hydrotechnicznych, opracowania koncepcji technicznych, studiów wykonalności, programów funkcjonalnoużytkowych oraz projektowania źródeł wytwórczych i świadczenia usług generalnego wykonawcy oraz inżyniera kontraktu w trakcie prowadzenia robót budowlanych.

Misja i wizja

Energa Invest łączy dynamiczny rozwój z bieżącą optymalizacją zarządzania oraz poszukiwaniem oszczędności, na każdym etapie aktywności biznesowej.

 

Długofalowo, rozwój spółki podporządkowany jest synergii Grupy Energa.

Władze

Zarząd

Marek Konieczny

Prezes Zarządu

Marcin Kasza

Wiceprezes Zarządu