Nowe rozwiązania

Projekt Pylon – katalog słupów kratowych dla linii 110 kV

nagrodzony

Pucharem Prezesa

Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

podczas

32. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB® 2019

Projekt Pylon – katalog konstrukcji wsporczych dla linii 110 kV, zaprojekowanych w oparciu o normę PN-EN 50341-1:2013-03 oraz załącznik krajowy PN-EN 50431-2-22:2016.

Katalog jest najnowszym rozwiązaniem przygotowanym przez Energę Invest w zakresie ustandaryzowania procesu projektowania i budowy napowietrznych linii elektroenergetycznych. Powstał we współpracy ze spółką Energa Operator i jest odpowiedzią na potrzeby rynku w zakresie wdrażania najnowszych technologii i standaryzacji w obszarze infrastruktury elektroenergetycznej.

W ramach katalogu zaprojektowano 36 różnych typów konstrukcji wsporczych, czyli 6 serii słupów dla linii 110 kV, po 3 serie słupów odpowiednio jednotorowych i dwutorowych dla kombinacji stref wiatrowych i oblodzeniowych  S1W1, S2W1, S2W2.

W dbałości o jakość projektu na stacji badawczej CELPI w Rumunii przeprowadzono badania doświadczalne czterech wytypowanych słupów. Pozytywne wyniki badań wytrzymałościowych słupów w skali rzeczywistej potwierdziły poprawność przyjętego podejścia obliczeniowego.

Grupa Energa jest pierwszą grupą energetyczną w Polsce z własnym katalogiem konstrukcji wsporczych dla linii 110kV.

Korzyści związane z wprowadzeniem katalogu słupów:

  • Krótszy czas wymaganych wyłączeń linii przebudowywanych.
  • Możliwości stosowania przewodów o różnych przekrojach bez konieczności modyfikacji słupów.
  • Ograniczenie materiałochłonności w zakresie fundamentów oraz osprzętu.
  • Redukcja liczby miejsc prowadzenia robót ziemnych.
  • Ograniczenie wpływu inwestycji na środowisko.
  • Ograniczenie liczby nieruchomości zajmowanych przez słupy.
  • Redukcja liczby stanowisk słupowych na danym odcinku linii poprzez dopuszczenie stosowania przęseł o długości 380 m.

Galeria zdjęć