Nowe rozwiązania

PYLON

Energa Invest opracowuje katalog optymalnych konstrukcji wsporczych dla linii elektroenergetycznych 110 kV, zgodnych z najnowszą normą branżową.

 

Konstrukcje wsporcze z powodzeniem mogą być wykorzystywane na terenach obejmujących obszar działania Energi Operator, jak również na większości terenów pozostałych grup energetycznych.

 

Wytrzymałość słupów została potwierdzona podczas badań w skali rzeczywistej. Zapewnia to bezpieczeństwo linii elektroenergetycznych przy ekonomicznym wykorzystaniu materiałów.

 

Celem Projektu Pylon jest standaryzacja dokumentacji projektowej, ale przede wszystkim usprawnienie procesu budowy, wymiany i naprawy słupów.

Istota projektu Pylon:

  • Zmiana wymagań normowych oraz konieczność przebudowy systemu dystrybucyjnego kraju okazją do wprowadzenia udoskonaleń.
  • Mniejsze zużycie materiałów do budowy, ograniczenie ingerencji w grunt prywatny oraz środowisko naturalne.
  • Normowy współczynnik smukłości efektywnej – korzyści ekonomiczne.
  • Poprawność przyjętego podejścia obliczeniowego potwierdzona badaniami wytrzymałościowymi słupów w skali rzeczywistej.

Korzyści związane z wprowadzeniem katalogu słupów:

  • Grupa Energa – pierwsza grupa energetyczna w Polsce z własnym katalogiem słupów linii 110 kV
  • Możliwość współpracy wielu krajowych firm z branży elektroenergetycznej
  • Bezpieczeństwo linii elektroenergetycznych przy ekonomicznym wykorzystaniu materiałów
  • Usprawnienie i ustandaryzowanie procesu budowy, wymiany i naprawy słupów

Galeria zdjęć